script North Fish - Inne / Obowiązek informacyjny - Praca w North Fish

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Administratorem Twoich danych osobowych jest North Food Polska S.A. z siedzibą w Kielcach (25-323) przy al. Solidarności 36.

II. W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem pod adresem email: rodo@northfood.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora Danych wskazany w punkcie I powyżej.

III. Cele i podstawy przetwarzania.

Będziemy przetwarzać Twoje dane:

  1. Na podstawie art. 6 ust 1 lit. c RODO: w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.
  2. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO: w celach przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody, oraz w zakresie szerszym niż wynika z przepisów Kodeksu pracy, jeśli takie dane zamieścisz w dokumentach aplikacyjnych.

IV. Okres przechowywania danych.

Będziemy przechowywać Twoje dane przez okres niezbędny do obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

V. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom trzecim wspierającym Spółkę w procesie rekrutacji (doradztwo w zakresie rekrutacji), przy czym podmioty te przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z zaleceniami Spółki.

VI. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO przysługuje Ci prawo do:

a)    dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b)   sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c)    usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;

d)   przenoszenia danych;

e)   wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VII.  Informacja o dobrowolności podania danych

W zakresie wynikającym z przepisów Kodeksu pracy (imię (imiona), nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) – podanie danych jest warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji, w pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Informujemy, że w powyższych celach nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Twoje dane nie są profilowane.

IX. Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej. Korzystając ze strony North Fish wyrażasz zgodę na Politykę Prywatności serwisu www.northffish.pl. Dowiedz się więcej
Zamknij